ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Ալվինա Գուրգենի Մխիթարյան

Բժիշկ մանրէաբան

Ազգային ռեֆերենս լաբորատորիա

Կրթություն

2014-2016թ.ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինատուրա բժշկական մանրէաբանություն մասնագիտությամբ

2012-2014թ. –Երևանի պետական համալսարան

Կենսաբանության ֆակուլտետ/ կենսաբանություն բաժին

Մագիստրոսի աստիճան

2006-2010թ.- Երևանի պետական համալսարան

Կենսաբանության ֆակուլտետ/ կենսաբանություն բաժին

Բակալավրի աստիճան

 

Աշխատանքային փորձ

2023թ.-առ այսօր - Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Ազգային ռեֆերենս լաբորատորիա/ բժիշկ մանրէաբան

 2022-2023թ . <<Պրոմ Տեստ>> լաբորատորիա/ բժիշկ լաբորանտ

2020-2021թ. <<Լիկվոր>> դեղագործական ընկերություն

Որակի ապահովման բաժնի մանրէաբան

2016-2019թ. <<Երևան Գարեջուր>>ՓԲԸ

Որակի ապահովման բաժնի մանրէաբան

2014-2014թ. <<Աշտարակ Կաթ>> ՓԲԸ

Որակի ապահովման բաժնի մանրէաբան

 

Վերապատրաստումներ

2021թ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ

 <<Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) և մոլեկուլյար –գենետիկայի մեթոդներով լաբորատոր հետազոտությունները կլինիկական պրակտիկայում>> թեմայով:

2020 թ. -Standarts technologes development

 <<Отбор проб –как функция службы QC в рамках требований GQCLP и как процесс фармацевтической системы качества (PQS)>> , г. Киев

2017թ. - <<Московский государственный университет пищевых производств>>

<<(Пищевая микробиология ведение дрожжей на пивзаводе)>>, г. Москва