ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Անահիտ Վիգենի Մամիկոնյան

Ախտորոշիչ լաբորատորիայի ղեկավար/բժիշկ-լաբորանտ

Ախտորոշիչ լաբորատորիա

Կրթություն

1991թ. - ՀՀ ԱՆ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ

Մասնագիտացում՝  կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում

1980-1985թթ. - Երևանի պետական համալսարան

Կենսաբանության ֆակուլտետ/Կենսաքիմիայի բաժին

 

Աշխատանքային փորձ

2014թ.-ից ի վեր - Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Ախտորոշիչ լաբորատորիայի ղեկավար

2009-2014թթ. - Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Ախտորոշիչ լաբորատորիա/բժիշկ-լաբորանտ

2010-2019թթ. - Բժիշկներ առանց սահմանի միության հայաստանյան մասնաճյուղ

Բժիշկ-լաբորանտ

2009-2010թթ. - Արարատի մարզ ԱՄԿՈՐ ծրագիր/բժիշկ-լաբորանտ

2004-2009թթ. - Վորլդ Վիժն Հայաստան ծրագիր/ք. Տաշիր

                           Վորլդ Վիժն Հայաստան ծրագիր/ք. Ստեփանավան

Բժիշկ-լաբորանտ

2003-2003թթ. -  ԱՄԿՈՐ ծրագիր/ք. Տաշիր

Բժիշկ-լաբորանտ

1988-2006թթ. - Տաշիրի բժշկական կենտրոն/բժիշկ-լաբորանտ

1987-1987թթ. - Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոն

Ավագ լաբորանտ

 

Վերապատրաստումներ

2019թ. - «Ժամանակակից ավտոմատ արյունաբանական վերլուծիչների դերը և նշանակությունը բժշկական պրակտիկայում» թեմայով սեմինար, Երևան

2019թ. - «Որակի կառավարումը բժշկական լաբորատորիաներում ISO 15189 ստանդարտին համապատասխան» թեմայով սեմինար, Երևան

2019թ. - Online training on Xpert MTB/RIF Ultra test, Cepheid

2019թ. - Հետբուհական կրթական դասընթաց  «Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները» ծրագրով, ՀՀ ԱՆ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ

2018թ. - Sysmex Russia conference “XN USER MEETING: Success story”, Sysmex Russia

2018թ. - «ELISA եղանակով թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոժում», «GeneXpert եղանակով ՀՑՎ վիրուսային ծանրաբեռնվածության որոշում» և «Hemocue HbA1c501 համակարգով հեմոգլոբին A1c-ի տոկոսի որոշում» թեմայով վարժանքներ՝ Հայաստանում MSF Ֆրանսիա, Աբովյան

2017թ. - Դասընթաց «ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշում»  (բժիշկ-լաբորանտների համար) թեմայով, ՀՀ ԱՆ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ

2012թ. -  Կատարելագործման դասընթաց «Իմունոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

2012թ. - Կատարելագործման դասընթաց «Աղետների բժշկության ծառայության կազմակերպումը» թեմայով, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

2012թ. - Կատարելագործման դասընթաց «Ներքին օրգանների պաթոլոգիայի ֆերմենտային ախտորոշում» թեմայով (բժիշկ-լաբորանտների համար), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

2012թ. - Կատարելագործման դասընթաց «Հեմոստազային համակարգի խանգարում» թեմայով (բժիշկ-լաբորանտների համար), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

2002թ. - Семинар  на тему «Диагностика туберкулеза легких бактериоскопическим методом», Республиканский противотуберкулезный диспансер, Абовян

2001թ. - Семинар  на тему «Диагностика туберкулеза легких бактериоскопическим методом», Республиканский противотуберкулезный диспансер, Абовян

Նկարներ