ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Անժելիկա Մանուկի Հակոբյան

Բժիշկ-մանրէաբան

Ազգային ռեֆերենս լաբորատորիա

Կրթություն

2016-2017թթ. - Երևանի Մ. Հերացու պետական բժշկական համալսարան

Մասնագիտացում մանրէաբանության գծով

Բժիշկ-մանրէաբանի որակավորում

2014-2016թթ. - Ավանդական բժշկության համալսարան

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

Մագիստրոսի աստիճան

2009-2014թթ. - Ավանդական բժշկության համալսարան

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

Բակալավրի աստիճան

 

Աշխատանքային փորձ

2019թ. - առ այսօր -Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Ազգային ռեֆերանս լաբորատորիա/որակի պատասխանատու/բժիշկ-մանրէաբան

2011-2019թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ/հետազոտող

2018-2019թթ. - Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան/դասախոս

2016-2018թթ. -  Անանիա Շիրակացու անվան միջազգային համալսարան/դասախոս

2015-2019թթ. - Մխիթար Գոշի անվան հայ-ռուսական համալսարան/դասախոս

2011-2019թթ. - Յուքոմ ՓԲԸ/Ակտիվ վաճառքի մենեջեր

 

Գիտական հոդվածներ

NAS RA Reports, 2013, 113 №3 , 303-310, A. A. Agababova, .N. О. Movsesyan, A. M. Akopyan, O. A. Avakyan

Actual questions of epidamiology , 2013,  7-9, A. A. Agababova, R. B. Badalyan, M. P. Davtyan, A. M. Hakobyan

Biological journal NAS RA, 2016, 113 №3 , 46, A. Hakobyan, M. hovhannisyan , A. Agababova, N. Movsesyan, G. Kevorkian

RA NAS Reports, 2016, 116 N4, 321-327, G. A. Gevorkyan, A. M. Hakobyan, H. A. Movsesyan, A. A. Agababova

Biological journal, 2016, , 15, A. A. Agababova, A. M Hakobyan

Biological journal NAS RA, 2017, 113 №3 , 18-23, A. M. Hakobyan, A. A. Agababova

Biological journal NAS RA, 2017, 69, N 3, 25-30, Alchudjan N. Kh., Agababova A. A. , Movsessyan N.O., Hovhanisyan M. R., Hakobyan A. M., Gevorkyan G. A.

Medical science of Armenia , 2017, 57(2), 12-24, Movsesyan O. A., Alchujyan N. Kh., Movsesyan N. O., Hovhanesyan M. R., Hakobyan A. M., Minasyan G. G., Xachatryan G. F.,

Medical science of Armenia , 2017, 57*(3), 37-50, Movsesyan O. A., Alchujyan N. Kh., Movsesyan N. O., Hovhanesyan M. R., Hakobyan A. M., Minasyan G. G., Xachatryan G. F.,

New Medical Journal, 2017, 69, N 3, 11, Hakobyan A. M., Agababova A. A.