ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Նարինե Սիրադեղյան

Հոգեբան

Սոցիալ-հոգեբանական բաժին

Կրթություն

2012-2014թթ. - Երևանի պետական համալսարան

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Կլինիկական հոգեբան,հոգեթերապևտ/մագիստրոսի աստիճան

2008-2012թ. - Երևանի պետական համալսարան

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Հոգեբան/բակալավրի աստիճան

 

Աշխատանքային փորձ

առ այսօր - Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Սոցիալ-հոգեբանական բաժին/հոգեբան

2020թ. - առ այսօր - ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն/հոգեբան

2020-2020թթ. - Թոքաբանության ազգային կենտրոն

«ՀՀ-ում ընտանիքի անդամի աջակցությամբ իրականացվող տուբերկուլոզի ուղղակիորեն վերահսկվող բուժում» ծրագրի հոգեբան

2019-2020թթ. - ՀԱՀ Թրփանճեան հանրային առողջապահության ֆակուլտետ

«Հայաստանում տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժման ներդրման ծրագրի» խորհրդատվական թիմի անդամ

2019-2020թթ. - «Իմ քայլը» հիմնադրամ

«Աղքատության փուլային հաղթահարում»ծրագրի հոգեբան

2019թ. - Հոգեուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիա

Մասնակցություն «Ցավի կառավարումը պալիատիվ խնամքում. ոլորտի բարեփոխումների կիրառումը Հայաստանում» միջազգային գիտաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներին/ կամավոր/

2015-2018թ. - Փորձաքննությունների ազգային բյուրո/հոգեբան-փորձագետ

2015-2015թթ. - «Մայրի» բուժական մանկավարժության և սոցիալական թերապիայի կենտրոն/հոգեբան

2014-2015թթ. - «Տնակ» մանկական զարգացման կենտրոն/հոգեբան

2014թ. - «Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ

Մասնակցություն հատուկ կարիքներով երեխաների սոցիալական ինտեգրման ծրագրին/կամավոր/ 

 

Մասնագիտական անդամակցություն

2019թ. - առ այսօր - Հայաստանի օնկոպացիենտների պաշտպանության ցանցի անդամ

2018թ. -առ այսօր - Հոգեուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի գիտակրթական և արտաքին կապերի ստորաբաժանման անդամ

 

Վերապատրաստումներ

2019թ. - «Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի իրավապաշտպանության 9-րդ WE CAN տարածաշրջանային համաժողով», Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն

2019թ. - «Ծխախոտային կախվածության բուժում» (էլեկտրոնային դասընթաց), ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

2019թ. - «Հայաստանում տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժման ներդրման ծրագիր» (Խորհրդատվական թիմերի դասընթաց), ՀԱՀ Թրփանճեան Հանրային առողջապահության ֆակուլտետ

2018թ. - Տրավմայի հետ աշխատանք (գեշտալտ մոտեցում) գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2018թ. - «Ալկոհոլային և թմրանյութային կախյալության և փոխկախյալության հետ աշխատանք» գործնական դասընթաց, «Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոն

2018թ. - «Սթրեսի կառավարում և հաղթահարման մեխանիզմները» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2017թ. - «Ալկոհոլիզմ և փոխկախյալություն հոգեբանական աջակցության առանձնահատկությունները» գործնական դասընթաց, «Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոն

2015թ. - «Մանկական հոգեթերապիա» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության

կենտրոն

2014թ. - «Աուտիզմի կոգնիտիվ, զգայական և միջսուբյեկտիվ առանձնահատկությունները: Կոգնիտիվ և հոգեդինամիկ առանցքների համասերումը» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2013թ. - «Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2012թ. - «Կյանքի սցենարի կոնցեպցիան ՏԱ-ում» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2012թ. - «Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա. յունգյան մոդել» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2012թ. - «Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա. ֆրոյդյան մոդել», գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2012թ. - «Գեշտալտ թերապիա» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2011թ. - «Ինքնավերլուծության հմտությունների զարգացում» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

2010թ. - «Ինքնաներկայացման հմտությունների զարգացում» գործնական դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն

 

Գիտական հոդվածներ

2017թ. - «Выявление признаков психологического воздействия на индивида по видеозаписи,

как фактор, указывающий на степень достоверности/недостоверности его речевых сообщений» (Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей: Сб. Научных статей.-М.: РГУП, 2017г., 128-132) /ՀՀ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ Ա.Ռ.Վարդանյանի հետ համահեղինակությամբ/

2017թ. - «Ինքնասպանության փորձ կատարած անձանց մոտ հաղթահարման մեխանիզմների առանձնահատկությունները» («Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 6-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2017թ., 228-233)

2017թ. - «Երեխայի բնակության և դաստիարակության հարցերի պարզաբանմանն ուղղված դատահոգեբանական փորձաքննության առանձնահատկությունները» («Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր «Անտարես» հրատարակչություն, 2017թ.1-2/211-212, 96-103)

 

Գիտական ձեռնարկ

2020թ. -  «ԿԴԻՀ երեխաների ծնողների ներքին ռեսուրսների և դրդապատճառների ակտիվացում» (Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն, «Նուռ» հրատարակչություն, Երևան 2020թ., 48 էջ)