ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Հովիկ Սոկրատի Խանսանամյան

Ամբուլատոր հսկողության և նեղ մասնագիտական օգնության բաժնի ղեկավար/բժիշկ-ֆթիզիատր

Ամբուլատոր և նեղ մասնագիտական օգնության բաժին

Կրթություն

2007-2008թթ. - ՀՀ ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ

Մասնագիտացում ֆթիզիատրիայի գծով

2000-2006թթ. - Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

1980-1983թթ. - Երևանի թիվ 7 բժշկական ուսումնարան

 

Աշխատանքային փորձ

2024թ.-ից ի վեր - Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Ամբուլատոր և նեղ մասնագիտական հսկողության բաժնի ղեկավար

2017-2024թթ.- Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Դիսպանսեր հսկողության և նեղ մասնագիտական հսկողության բաժնի ղեկավար

2015-2017թթ. - Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կեմտրոն/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Դիսպանսեր հսկողության և նեղ մասնագիտական հսկողության բաժին/հերթապահ բժիշկ

2009-2015թթ. - Երևանի թիվ 22 պոլիկլինիկա/տեղամասային ֆթիզիատր

2008-2009թթ. - Երևանի քաղաքային դիսպանսեր/տեղամասային ֆթիզիատր

1983-2000թթ. - Երևանի շտապ օգնության կայան/բուժակ

 

Վերապատրաստումներ

2019թ. - «Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով դասընթաց, Թրփանճեան հանրային առողջապահության ֆակուլտետ, Աղվերան

2019թ. - Հետբուհական կրթական դասընթաց  «Ֆթիզիատրայի արդի հարցերը» թեմայով, ՀՀ ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

2019թ. - Գիտագործնական սեմինար «Տուբերկուլոզի կառավարման 2016-2020թթ. ծրագրի ռազմավարությունը: ՀՀ-ում ՏԲ հայտնաբերման, բուժման և ընթացիկ վերահսկողության վարման արդի մոտեցումներն ու նրանց ներդրումը»  թեմայով, Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն, Աբովյան

2013թ. - «Դեղակայուն տուբերկուլոզի կառավարում» թեմայով դասընթաց, Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր, Աբովյան

2012թ. - «Տուբերկուլոզի տարբերակիչ ախտորոշումը, տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները: ԹՄԲ դեղորայքակայունության խնդիրները» թեմայով դասընթաց, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

2011թ. - «Лечение и ведение больных туберкулозом с множественной лекарственной устойчивостью», Фонд туберкулоза Латвии, Рига

2009թ. - «Հակատուբերկուլոզային պայքարի կառավարումը համաձայն DOTS ռազմավարության» թեմայով դասընթաց, Գլոբալ ֆոնդ, Աբովյան

2009թ. - «Նախա և հետթեստային խորհրդատվության դերը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման գործում» թեմայով դասընթաց, Գլոբալ ֆոնդ, Աբովյան

2008թ. - «Հակատուբերկուլոզային պայքարի կազմակերպումը համաձայն DOTS ռազմավարության» թեմայով դասընթաց, Գլոբալ ֆոնդ, Աբովյան

2007թ. - «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կազմակերպումը շրջանի մակարդակով» թեմայով դասընթաց, GOPA Worldwide consultants, Երևան