ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Վիճակագրություն

Տվյալների հավաքագրման քաղաքականություն

 

 

1. Ներածություն

«AdhereTB» հայկական հավելվածը (այսուհետ՝ «Հավելված») տեղայնացվել է` կրկնօրինակվել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տարածաշրջանային գրասենյակի և «Գլոբալ» հիմնադրամի համատեղ աջակցությամբ և պատկանում է ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ որպես «Մենք»/«Մենք»/«Մեր»), լինելով Լ.Սակվարելիձեի հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի սեփականությունը (ID/N 211324351), Վրաստանի առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն։ 

Այս գաղտնիության քաղաքականությունը նշում է, թե որքանով և ինչ պայմաններում է մշակվում «AdhereTB» հավելվածի հայկական տարբերակի օգտագործման անձնական տվյալները, ինչպես ենք մենք հավաքում, օգտագործում և մշակում մեր Հավելվածում լրացված անձնական տվյալները, ինչպես նաև օգտատերերին տեղեկացնում է օգտատերի կանոնների մասին։ պետք է հետևել «AdhereTB» հավելվածից օգտվելու համար:

 

2. Հաշվետվողականություն

Հավելվածը թույլ է տալիս  օգտատերերին ապահով կերպով պահել և օգտագործել գրանցված տեղեկատվությունը և նյութը, ցուցադրել պահանջվող տվյալները և համապատասխան էլեկտրոնային ձևաչափով տեսնել գրանցված տվյալները:

Մուտք գործելով հավելված՝ օգտատերը հաստատում է, որ հասկանում և համաձայն է հետևյալ պայմաններին և իրավական տեղեկատվությանը, որոնք սերտորեն կապված են հավելվածի հետ, ներառյալ այն տեղեկատվությունը, որը կամավոր գրանցում է հավելվածում: Օգտատերը, ով համաձայն չէ պայմաններին, պետք է ձեռնպահ մնա հավելվածից: 

Տվյալների չարտոնված մուտքի, կորստի, չարաշահման կամ փոփոխման հնարավոր խախտումների համար խնդրում ենք դիմել հետևյալ կոնտակտային տվյալներին:

ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Արզնու խճուղի 10, ք. Աբովյան, Կոտայքի մարզ, ՀՀ

Հեռ.+374 222 22 00 11

 

3. Լիազորություններ

Օգտագործելով հավելվածը՝ Դուք համաձայնում եք Ձեր անձնական տվյալների մշակմանը, օրենքով նախատեսված կարգով՝ սույն գաղտնիության քաղաքականության մեջ նշված նպատակների համար:

Հավելվածը չի օգտագործում որևէ տեղակայման կամ աշխարհագրական դիրքի հետևման գործիք:

Հավելվածը պահանջում է մուտք գործել սարքի տեսախցիկ և/կամ խոսափող:

 

4. Տվյալների մշակում

Հավելվածն օգտագործվում է օգտագործողի կամավոր գրանցած տվյալներին և նյութերին անվտանգ մուտք գործելու համար: Այն բանից հետո, երբ օգտատերը մեր կողմից գրանցվի հավելվածում, հաճախող բժշկի կամ հսկող բուժքրոջ միջոցով օգտատերը կարող է ավելացնել բժշկական դեղերի ընդունման վերաբերյալ տեղեկատվություն և նյութ, որը պահվում է ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության Ազգային կոնտրոն ՓԲԸ-ի պաշտպանված տվյալների բազայում:  Այս հավելվածի տեղադրումն ու օգտագործումը կամավոր է և անվճար: Այս տվյալները տրամադրվում են միայն բժշկին և բուժքրոջը` այն օգտատերերին ում մոտ այցելում է` բուժվում է հիվանդը` բացառությամբ մեզ: Այս տվյալները մեր կողմից չեն կիսվում որևէ այլ երրորդ կողմի հետ:

 

Ի՞նչ տվյալներ ենք մենք հավաքում

Մենք հավաքում ենք տվյալներ և նյութեր, որոնք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով.

  • Անձնական անձը հաստատող տվյալներ (անուն, ազգանուն, էլ. փոստ, հասցե, հեռախոսահամար և այլն), հանրային ծառայության համարանիշ:
  • Ձեր IP հասցեն
  • Օգտագործողի կողմից հավելվածում կամավոր գրանցված տվյալներ.
  • Օգտագործողի կողմից կամովին ներբեռնված նյութը:

 

Ինչպե՞ս ենք մենք հավաքում ձեր տվյալները

Դուք տրամադրում եք այն տեղեկատվությունը, որը մենք հավաքում ենք անմիջապես հավելվածի միջոցով:

Մենք հավաքում և մշակում ենք տվյալներ, երբ դուք՝

Գրանցվեք մեր հավելվածում կամ գրանցեք տեղեկատվությունը կամավոր.

Վերբեռնեք տեսանյութ մեր հավելվածում կամավոր.

 

Ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում ձեր տվյալները

Մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները միայն լիազորված անձնակազմի կողմից՝ իրավական նորմերին և ներքին ուղեցույցներին համապատասխան:

Մենք հավաքում ենք ձեր տվյալները, որպեսզի կարողանանք՝

Կառավարեք ձեր հաշիվը,

Մշակել ձեր կողմից գրանցված տեղեկատվությունը և նյութը,

Սույն քաղաքականության մեջ նշված այլ դեպքերի համար։

 

Ինչպե՞ս ենք մենք պահպանում ձեր տվյալները:

2015 թվականի մայիսի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության Անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի պահպանել անհատական անձնական տվյալները և պաշտպանված լինել այդ անձնական տվյալների չարաշահումից։

Մենք համագործակցում ենք բոլոր համապատասխան պետական կառույցների հետ, իրականացնում ենք անվտանգության բոլոր ողջամիտ տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումները՝ ապահովելու տվյալների պաշտպանությունը չարտոնված մուտքից, կորստից, չարաշահումից կամ փոփոխությունից:

Հավելվածի անձնական տեղեկատվության պաշտպանության քաղաքականությունը հետագայում նկարագրում է անձնական տվյալների մշակումը:

Մշակողը ապահովում է կանոնակարգերի համապատասխանությունը և անձնական տվյալները համարվում են գաղտնի:

 

Տվյալների չարտոնված մուտքից, կորստից և չարաշահումից պաշտպանելու համար մշակողը ձեռնարկում է անվտանգության համապատասխան միջոցներ՝ տեխնիկական և կազմակերպչական բնույթի՝ Հայաստանի Հանրապետության  տվյալների պաշտպանության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

Այն նյութը, որը կամովին վերբեռնում եք հավելված, ավտոմատ կերպով ջնջվում է վերբեռնման օրվանից 30 օրացուցային օր հետո:

 

Տվյալների փոխանցում

Մշակողը կձեռնարկի ողջամտորեն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը՝ ապահովելու համար, որ ձեր տվյալները ապահով կերպով վերաբերվեն և այս գաղտնիության քաղաքականության համաձայն,  ձեր տվյալների ոչ մի փոխանցում կազմակերպություն կամ երկիր չի իրականացվի, եթե չկան համապատասխան վերահսկողություն, ներառյալ ձեր տվյալների անվտանգությունը և այլ անձնական տեղեկություններ:

 

5. Օգտագործողի իրավունքները

Մենք իրավունք ունենք ցանկացած պահի փոխել կամ ջնջել, մասնակի կամ ամբողջականացնել տեղեկատվությունը և բովանդակությունը, կամ ժամանակավորապես չհրապարակել դրանք առանց նախնական ծանուցման:

Այնքանով, որքանով դա թույլատրված է կարգավորող օրենսդրական հիմքերով, ծրագրավորողի համար ցանկացած պատասխանատվություն՝ կապված նրա նյութական կամ ոչ նյութական վնասի հետ, կարող է ծագել հավելվածից, և տեղեկատվությունը, բովանդակությունը և ծանուցումը կամ հասանելիությունը համարվում է անվավեր:

 

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կամ երաշխավորում ենք հավելվածի և դրա բովանդակության շարունակական գործունակությունն ու հասանելիությունը: Նաև մենք պատասխանատվություն չենք կրում կամ չենք երաշխավորում, որ հավելվածը զերծ կլինի որևէ վրիպակից և/կամ անսարքությունից:

 

Մենք ցանկացած պահի կարող ենք կասեցնել կամ դադարեցնել Հավելվածի օգտագործումը:

Մենք ցանկանում ենք համոզվել, որ մենք մշակում և պահպանում ենք ձեր անձնական տվյալները անվտանգության ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան: Մենք նաև պաշտպանում և հարգում ենք ձեր իրավունքները՝ կապված անձնական տվյալների պաշտպանության հետ:

Որո՞նք են անձնական տվյալները պաշտպանելու ձեր իրավունքները:

Հավելվածի ցանկացած օգտվող իրավունք ունի.

 

● Մուտք գործելու իրավունք - Դուք իրավունք ունեք պահանջելու մեր կողմից պահվող Ձեր անձնական տվյալների պատճենները

● Փոփոխություններ պահանջելու իրավունք - Դուք իրավունք ունեք պահանջելու, որ մենք ուղղենք ցանկացած տեղեկություն, որը, ձեր կարծիքով, սխալ է կամ ճշգրիտ: Բացի այդ, դուք իրավունք ունեք մեզանից պահանջել լրացնել այն տեղեկատվությունը, որը դուք համարում եք թերի:

● Ջնջում պահանջելու իրավունք - Դուք իրավունք ունեք պահանջելու, որ մենք ջնջենք ձեր անձնական տվյալները՝ որոշակի պայմանների պահպանմամբ:

● Մշակման սահմանափակում պահանջելու իրավունք - Դուք իրավունք ունեք պահանջելու, որ մենք սահմանափակենք ձեր անձնական տվյալների մշակումը որոշակի պայմաններով:

Հարցման դեպքում մենք պարտավոր ենք Ձեզ պատասխանել 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

 

6. Օգտագործողի պարտավորությունները

Օգտագործողը՝ հավելված մուտք գործելու համար պատասխանատու է անհրաժեշտ հաճախականության, կապի և սարքի ֆունկցիոնալության համար:

Հավելվածի միջոցով օգտատերն իրավունք ունի կառավարելու միայն իր անձնականը և այն տեղեկությունները, որոնք նա գրանցել է հավելվածում կամ կիսվել է իրեն այլ օգտատերերից:

Օգտատերը պարտավոր է զգույշ լինել իր սարքերին անօրինական մուտքը կանխելու համար:

Սպառողները պետք է ուշադրություն դարձնեն հավելվածի թարմացման խնդրին։

Օգտագործողը պատասխանատու է հավելվածում պարունակվող տեղեկատվության ամբողջականության և ճշգրտության համար:

Հավելվածն օգտագործելիս հաճախորդը պետք է զգույշ լինի պահպանել կիրառելի իրավական դրույթները և օգտագործման պայմանները:

 

7. Դիմումի օգտագործման կասեցում կամ դադարեցում

Ջնջելով կամ հեռացնելով Հավելվածը սարքի վրա՝ օգտատերը կարող է ընդմիշտ կամ ժամանակավորապես դադարեցնել հավելվածի օգտագործումը:

Համապատասխան մարմինները կարող են որոշակի հանգամանքներում օգտատերերին առաջարկել ջնջել հավելվածը:

Այն նյութը, որը կամովին վերբեռնում եք հավելված, ավտոմատ կերպով ջնջվում է վերբեռնման օրվանից 30 օրացուցային օր հետո:

 

8. Փոփոխություններ մեր գաղտնիության քաղաքականության մեջ

Մենք մշտապես կհարմարեցնենք մեր գաղտնիության քաղաքականությունը գործող օրենսդրությանը և սկզբունքներին, և համապատասխան թարմացումները կարտացոլվեն հավելվածում:

 

9. Հեղինակային իրավունք

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.

Հավելվածը նախատեսված է միայն անձնական օգտագործման համար: Բովանդակության հետագա վերարտադրումը և երրորդ անձանց փոխանցումն արգելվում է:

Տեղայնացված հայաստանյան Հավելվածի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Լ.Սակվարելիձեի հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնին։

Ցանկացած բաղադրիչի վերարտադրումը պահանջում է հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ նախնական գրավոր համաձայնությունը:

Բովանդակության, նկարազարդումների, լուսանկարների կամ այլ տվյալների կամ դրանց պատճենների ներբեռնումը չի հանգեցնում բովանդակության հետ կապված իրավունքների փոխանցմանը:

 

10. Ինչպես կապվել մեզ հետ

Եթե ունեք հարցեր մեր գաղտնիության քաղաքականության, ինչպես ենք մենք պաշտպանում օգտատերերի իրավունքները կամ ցանկանում եք ստանալ լրացուցիչ տեղեկություններ, դիմեք մեզ հետևյալ հասցեով՝

ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

 

Արզնու խճուղի 10, ք. Աբովյան, Կոտայքի մարզ, ՀՀ

Հեռ.+374 222 22 00 11

 

Ինչպես կապ հաստատել կառավարության հետ

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության  անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում է, որն օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում` նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում, մատուցում է ծառայություններ անձնական տվյալների պաշտպանության բնագավառում` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից, որի նպատակն է վերահսկել անձնական տվյալների մշակման օրինականությունը: Համապատասխանաբար, եթե կարծում եք, որ ձեր իրավունքները խախտվել են ձեր անձնական տվյալների մշակման ընթացքում, դիմեք Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն։

 

+37410 59 41 95 

pdpa@justice.am , 

armenianpdpa@gmail.com 

 

11. Եզրափակիչ դրույթներ

Վեճերը լուծելու համար կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, եթե այլ կանոն սահմանված չէ։

Հավելվածի օգտագործման պայմանների ցանկացած փոփոխության մասին օգտատերը կտեղեկացվի:

Կանոնակարգերը ներկայացված են հայերեն և անգլերեն լեզուներով, որոնց միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնահերթությունը կտրվի հայերեն տարբերակին։

Կարող եք բաեռնել ֆայլը