Национальный центр пульмонологии ЗАО Минздрава РА

Ваше второе дыхание

Новости

Новости
Новости
30.04.2022
Национальный центр пульмонологии всем коллективом принял участие в объявленном всероссийском творческом отпуске.

Национальный центр пульмонологии принял участие в объявленной субботнике. Под руководством директора центра Артака Манукяна бригада не только очистила территорию, но и посадила деревья.

еще
Новости
Новости
29.04.2022
ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Министр здравоохранения Республики Арцах Микаэл Айриян принял сегодня директора ГНКО «Национальный центр пульмонологии» Министерства здравоохранения РА Артака Манукяна и заместителя директора, руководителя отдела программ управления туберкулезом-СНБ Наиру Хачатрян.

еще
Новости
Новости
22.09.2020
Поздравления Лусине Егиазарян

Вчера, по случаю Дня Независимости, руководитель фармакологического отдела Национального центра пульмонологии Лусине Микаэли Егиазарян была награждена медалью Мхитара Гераци Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном за вклад в организацию, координацию и профилактику коронавирусной болезни. Поздравляем Лусине Егиазарян, гордимся тем, что в нашей стране есть такие специалисты, как вы, преданные своему делу.

еще
Новости
Новости
09.09.2020
Новая операция

27 июля 2020 г. Р.Х. обратилась в ГНКО «Национальный центр пульмонологии» с жалобами на боли в правой половине грудной клетки, гнойный кожный проток с гнойным выделением. Больная обследована в центре, выявлен туберкулезный остеомиелит правых VII-VIII ребер. Показано хирургическое лечение.

еще
Новости
Новости
01.09.2020
Новая операция

06.08.2020 г. «СМ» обратилась в ГНКО «Национальный центр пульмонологии» с жалобами на боли в правой половине грудной клетки, одышку. Больная обследована в центре, обнаружено изображение правого фиброторакса. Показано хирургическое лечение.

еще
Новости
Новости
26.08.2020
Новая операция

14.08.2020 թվականին «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ է դիմել Ն.Հ.-ն՝ գանգատվելով կրծքավանդակի ձախ կեսի ցավերից, դժվարաշնչությունից։ Պացիենտը հետազոտվել է կենտրոնում, հայտնաբերվել է ձախակողմյան պնևմոթորաքսի պատկեր։ Նույն օրը կատարվել է ձախ պլևրալ խոռոչի դրենավորում։ Դինամիկայում ձախ թոքը դրենաժի վրա բացվել է, սակայն 17․08․2020թ․ հայտնաբերվել է աջակողմյան պնևմոթորաքսի ռենտգենաբանական պատկեր։ Ա. Ս. Խանոյանի, Ս.Մ. Աբրահամյանի, ընհանուր անզգայացմամբ Դ. Հ. Հովհաննիսյանի կողմից կատարվեց վիրահատություն` թորակոտոմիա աջից, թոքի ապիկալ սեգմենտի ատիպիկ ռեզեկցիա։ Հետվիրահատական շրջանն ընթանում է հարթ, համարժեք վիրահատությանը։

еще