Национальный центр пульмонологии ЗАО Минздрава РА

Ваше второе дыхание

Новости

Новая операция 26.08.2020
Новая операция
Новая операция

14.08.2020 թվականին «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ է դիմել Ն.Հ.-ն՝ գանգատվելով կրծքավանդակի ձախ կեսի ցավերից, դժվարաշնչությունից։ Պացիենտը հետազոտվել է կենտրոնում, հայտնաբերվել է ձախակողմյան պնևմոթորաքսի պատկեր։ Նույն օրը կատարվել է ձախ պլևրալ խոռոչի դրենավորում։ Դինամիկայում ձախ թոքը դրենաժի վրա բացվել է, սակայն 17․08․2020թ․ հայտնաբերվել է աջակողմյան պնևմոթորաքսի ռենտգենաբանական պատկեր։
Ա. Ս. Խանոյանի, Ս.Մ. Աբրահամյանի, ընհանուր անզգայացմամբ Դ. Հ. Հովհաննիսյանի կողմից կատարվեց վիրահատություն` թորակոտոմիա աջից, թոքի ապիկալ սեգմենտի ատիպիկ ռեզեկցիա։
Հետվիրահատական շրջանն ընթանում է հարթ, համարժեք վիրահատությանը։