ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Կառուցվածք

Դեղերի պլանավորման և կառավարման բաժին
Դեղերի պլանավորման և կառավարման բաժին
Դեղերի պլանավորման և կառավարման բաժին

Դեղերի պլանավորման և կառավարման բաժնի հիմնական գործառույթը հակատուբերկուլոզային դեղորայքի պլանավորումն է, ՀՀ ԱՆ և Գլոբալ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ պատվիրումը, ստացումը և դրանց հետագա անվճար բաշխումը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետներում։

ՀՀ տուբերկուլոզի բուժումն անվճար է, պացիենտները հակատուբերկուլոզային դեղորայքը ստանում են անվճար սկզբունքով։