ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Նորություններ

Կարևոր ձեռքբերում 27.12.2021
Կարևոր ձեռքբերում
Կարևոր ձեռքբերում

Թոքաբանության ազգային կենտրոնի մանրէաբանական լաբորատորիան ՝ մասնակցելով Հայաստանի լաբորատոր որակի արտաքին գնահատում (ՀԼՈԱԳ) կողմից անցկացված կոմպենտենտության թեստավորմանը աղիքային բակտերիաների ախտորոշման և ՀՄԴ֊ների նկատմամբ զգայունության որոշման թեմայով, ստացել է հավաստագիր։

Լաբորատոր կարողությունների ամրապնդման գործառույթներում այն մեր կենտրոնի համար կարևոր ձեռքբերում է։

Շնորհավորում ենք մեր գործընկերներին🏆