ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Գնացուցակ

*Գնացուցակում ներառված չեն հատուկ դժվարամատչելի լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունների արժեքները

**Օտարերկրյա քաղաքացիների բուժսպասարկումն իրականացվում է սահմանված գների կրկնակի սակագնով

Թոքաբորբի կոնսերվատիվ բուժում (10 օրվա արժեք) 170000 ֏
Քրոնիկ բրոնխիտ սրացման շրջանում (10 օրվա արժեք) 170000 ֏
Սուր բրոնխիտ (10 օրվա արժեք) 170000 ֏
Թոք-սրտային անբավարարություն (10 օրվա արժեք) 170000 ֏
Հետքովիդային թոքաբորբի բուժում՝ բացասական ՊՇՌ թեստի առկայությամբ 170000 ֏
Պլևրիտի բուժում (առանց պունկցիայի իրականացման) 160000 ֏
Ստացիոնարի մեկ օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 40000 ֏
Վերակենդանացման բաժանմունքում պացիենտի գտնվելու մեկ օրվա արժեքը 40000 ֏
Բուժման 1-3 օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 100000 ֏
Բուժում 1-5 օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 120000 ֏
Բուժման 1-7 օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 150000 ֏
Բուժման հավելյալ յուրաքանչյուր օրվա արժեքը սկսած 3-րդ օրվանից՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 20000 ֏
Ցերեկային ստացիոնարի 1-ին օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 40000 ֏
Ցերեկային ստացիոնարի 2-5 օրերը հավելյալ յուրաքանչյուր օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 20000 ֏
Ցերեկային ստացիոնարի 5-րդ օրվանից սկսած հավելյալ յուրաքանչյուր օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 10000 ֏
Ցերեկային ստացինարի 10 օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 130000 ֏
Մեկանգամյա ախտորոշիչ հետազոտություն ստացիոնարում՝ ներառյալ ներհիվանդանոցային լաբորատոր-գործիքային բոլոր հետազոտությունները 80000 ֏
Խորհրդատվություն 5000 ֏
Կրկնակի խորհրդատվություն 3000 ֏
Խորհրդատվություն և բուժում 10000 ֏
Կրկնակի խորհրդատվություն և բուժում (վերջին 15 օրվա ընթացքում) 7000 ֏
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 6000 ֏
Որովայնի խոռոչի օրգանների (լյարդ, լեղապարկ, ենթաստամոքսային գեղձ, փայծաղ, երիկամներ, միզապարկ) ՈՒՁՀ 7000 ֏
Փոքր կոնքի օրգանների (արգանդ, ձվարան, շագանակագեղձ) ՈՒՁՀ 4000 ֏
Ծայրամասային ավշահանգույցների ՈՒՁՀ 3000 ֏
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 5000 ֏
Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 10000 ֏
Որովայնի խոռոչի և վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 10000 ֏
Որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 10000 ֏
Վահանաձև գեղձի և ծայրամասային ավշահանգույցների ՈՒՁՀ 5500 ֏
Որովայնի խոռոչի/պլևրալ խոռոչի հեղուկի ՈՒՁՀ 3000 ֏
Կրկնակի ՈՒՁՀ 3000 ֏
Լյարդի էլաստոգրաֆիա 15000 ֏
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) 3000 ֏
Էլեկտրասրտագրություն և խորհրդատվություն 6000 ֏
Էխոսրտագրություն (ԷխոՍԳ) 7000 ֏
Էխոսրտագրություն և խորհրդատվություն 10000 ֏
Էլեկտրասրտագրություն, էխոսրտագրություն և խորհրդատվություն 11000 ֏
Սպիրոմետրիա 5000 ֏
Բրոնխոսկոպիա առանց անզգայացման 25000 ֏
Բրոնխոսկոպիա անզգայացմամբ 40000 ֏
Գաստրոսկոպիա 12000 ֏
Գաստրոսկոպիա լաբորատոր հետազոտությամբ 15000 ֏
Ցիստոսկոպիա 15000 ֏
Ռենտգեն նկար 18*24 3000 ֏
Ռենտգեն նկար 24*30 4000 ֏
Ռենտգեն նկար 30*40 7000 ֏
Ռենտգեն նկար 35*35 7000 ֏
Ռենտգեն նկար 35*43 7000 ֏
Ողնաշարի ռենտգեն նկար 35*35 6000 ֏
Ռենտգեն նկար 35*43 (թվային) 7000 ֏
Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենյան լուսանցում 4000 ֏
Ֆլյուորոգրաֆիա (շարժական) 2000 ֏
ԱԸՀ (արյան ընդհանուր հետազոտություն) լեյկոցիտներ - (CBC+DIF+ESR)` սարքով և ԷՆԱ-ով 2000 ֏
Մազանոթային արյան ընդհանուր հետազոտություն (CBC) 1000 ֏
Արյան թրոմբոցիտների որոշում 1000 ֏
Կենսաբանական արտազատուկների հետազոտություն 1500 ֏
Միզասեռական արտազատուկների մանրադիտակային հետազոտություն 1500 ֏
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն 1000 ֏
Մակարդելիության ժամանակի որոշում 500 ֏
Կղանքում թաքնված արյան հետազոտությունը 1500 ֏
Կղանքում ճիճվակրության որոշում 2000 ֏
Կղանքի ընդհանուր քննություն/կոպրոգրամմա/ 2000 ֏
Սիֆիլիսի հայտնաբերման հետազոտություն /RPR/ 1000 ֏
Արյան ստերիլության հետազոտություն (աէրոբ+անաէրոբ) 5000 ֏
Մեզի հետազոտություն /աէրոբ+անաէրոբ/ 5000 ֏
Կղանքի հետազոտություն՝ դիսբակտերիոզի համար 6000 ֏
Կղանքի հետազոտություն՝ ախտածին և պայմանական ախտածին աղիքային մանրէների հայտնաբերելու համար 4000 ֏
Միզասեռական արտազատուկի հետազոտություն /աէրոբ+անաէրոբ/ 5000 ֏
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն/աէրոբ+անաէրոբ/ 5000 ֏
Քսուկի մանրէաբանական հետազոտություն /ականջ, բկանցք/աէրոբ+անաէրոբ/ 5000 ֏
Կենսաբանական արտազատուկների հետազոտություն 5000 ֏
Բրուցելոզ /Ռայթ-Հեդելսոնի մեթոդ/ քանակական 2000 ֏
Նյութի բջջաբանական հետազոտություն 5000 ֏
Գլյուկոզ 1000 ֏
Ընդհանուր սպիտակուց 900 ֏
Ալբումին 900 ֏
Ընդհանուր բիլիռուբին 900 ֏
Ընդհանուր բիլիռուբինային ֆրակցիա (ուղղակի + անուղղակի) 2000 ֏
ԱԼՏ 900 ֏
ԱՍՏ 900 ֏
Հիմնային ֆոսֆատազա 900 ֏
Միզանյութ 1000 ֏
Կրեատինին արյան/մեզի մեջ 900 ֏
Լյարդի Ֆունկցիոնալ փորձ 4500 ֏
Լյարդ-երիկամային Ֆունկցիոնալ փորձ (կրեատինին, միզանյութ, ԱՍՏ, ԱԼՏ, բիլիռուբին ընդհանուր, կապված, ընդհանուր սպիտակուց) 6500 ֏
Կրեատինինի կորագիծ 5500 ֏
Միզաթթու 1000 ֏
Խոլեստերին 900 ֏
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 1500 ֏
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 900 ֏
Աթերոգեն/ինդեքս 900 ֏
Ճարպային փոխանակություն 4500 ֏
Լիպազա 2200 ֏
Ամիլազա արյան/մեզի մեջ 1500 ֏
Կալիում 1200 ֏
Մագնեզիում 1200 ֏
Կալցիում իոնական 1200 ֏
Կալցիում ամբողջական 1200 ֏
Էլեկտրոլիտներ (Na, K, Ca++, Cl-) 5000 ֏
C-ռեակտիվ սպիտակուց (որակական) 1000 ֏
C-ռեակտիվ սպիտակուց (քանակական) 2000 ֏
Ռևմատոիդ գործոն (որակական) 1000 ֏
Ռևմատոիդ գործոն (քանակական) 2000 ֏
Անտիստրեպտոլիզին-O (որակական) 1200 ֏
Անտիստրեպտոլիզին-O (քանակական) 3000 ֏
Ռևմոփորձ 2700 ֏
Արյան խումբ 1000 ֏
Ռեզուս գործոն 1000 ֏
Ֆիբրինոգեն 1200 ֏
Պրոթրոմբինային  ինդեքս/ժամանակ/ՄՆԳ 1000 ֏
Ակտիվացրած մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ 1200 ֏
Թրոմբինային ժամանակ 1000 ֏
Հեմոստազի համալիր հետազոտություն (Pt, INR, APTT, FIB) 4500 ֏
Հեպատիտ B արագ թեստ 1500 ֏
Հեպատիտ C արագ թեստ 1500 ֏
ՄԻԱՎ Ag/Ab 4th gen արագ թեստ 1500 ֏
Լատենտ տուբերկուլոզի հայտնաբերման ԻԳԱՓ թեստ (IGRA test) 40000 ֏
Գենեքսպերտ Հեպատիտ Ց որակական և քանակական թեստ 25000 ֏
Թիրեոտրոպ հորմոն (TSH) 4000 ֏
Տրոպոնին 3000 ֏
Վիտամին D 7000 ֏
Եռգլիցերիտներ 900 ֏
Նատրիում 1200 ֏
Քլոր 1200 ֏
Երկաթ 1500 ֏
ԳԳՏ 1500 ֏
Ադենոզինդեամինազ (ADA) 5000 ֏
Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հայտնաբերում 2000 ֏
Քիթ-ըմպան քսուկի՝ ստաֆիլակոկության վերաբերյալ հետազոտություն 2000 ֏
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին (HbA1c) 4000 ֏
Տուբ․ մանրադիտում հետազոտություն (Աուրամին) 2000 ֏
Xpert MTB/Rif կամ Xpert MTB/Rif Ultra 7500 ֏
Մանթուի (տուբերկուլինային) փորձ 2000 ֏
Միջմկանային ներարկում 500 ֏
Ներերակային ներարկում 1000 ֏
Ներերակային կաթիլային ներարկում (առանց դեղորայք) 1500 ֏
Հարողնաշարային բլոկադա 15000 ֏
Ներհոդային ներարկում (առանց դեղի) 3000 ֏
Ներհոդային պունկցիա 10000 ֏
Պլևրալ խոռոչի պունկցիա 20000 ֏
Որովայնի խոռոչի պունկցիա (լապարոցենտեզ) 15000 ֏
Լիմֆատիկ հանգույցի պունկցիա 5000 ֏
Միզապարկի կատետերիզացիա 5000 ֏
Միզապարկի լվացում (առանց դեղորայք, 10 անգամ) 25000 ֏
Ներերակային ուրոգրաֆիա 10000 ֏
Հեշտոցի հետին կամարի պունկցիա 10000 ֏
Վերքերի ԱՎՄ, կարում 10000 ֏
Փոքր գոյացությունների հեռացում տեղային անզգայացմամբ (հիգրոմա, լիպոմա, բուրսիտ) 20000 ֏
Գիպսային անշարժացում 15000 ֏
Հոդախախտի ուղղում առանց անզգայացման 15000 ֏
Հոդախախտի ուղղում ներերակային անզգայացմամբ 30000 ֏
Մանրադիտում Ցիլ-Նիլսեն եղանակով 1000 ֏
Տուբերկուլոզի մանրադիտակային հետազոտություն (Աուրամին) 2000 ֏
Ցանք հեղուկ միջավայրի վրա/MGIT 7000 ֏
Ցանք պինդ միջավայրի վրա/LJ 4500 ֏
Xpert MTB/Rif կամ Xpert MTB/Rif Ultra 7500 ֏
Տուբերկուլոզի կասկածով մեկ նմուշի համալիր հետազոտություն 18500 ֏
Դեղազգայունություն I շարքի դեղերի նկատմամբ (Ստրեպտոմիցին, Իզոնիազիդ, Ռիֆամպիցին, Էտամբուտոլ, Պիրազինամիդ) 15000 ֏
Դեղազգայունություն II շարքի դեղերի նկատմամբ (Օֆլոքսացին, Լևոֆլոքսացին, Մոքսիֆլոքսացին, Կապրեոմիցին, Ամիկացին, Կանամիցին, Պրոտիոնամիդ, Ցիկլոսերին, ՊԱՍ) 25000 ֏
Տուբերկուլոզի հայտնաբերման, Իզոնիազիդի և Ռիֆամպիցինի նկատմամբ կայունության որոշման հետազոտություն՝ LPA ՊՇՌ-ի մեթոդով – Genotype MTBDRPlus ver 2.0 25000 ֏
Տուբերկուլոզի հայտնաբերման, ֆտորքինոլոնների և ամինոգլիկոզիդների/ցիկլիկ պեպտիդների նկատմամբ կայունության որոշման հետազոտություն՝ LPA ՊՇՌ-ի մեթոդով – Genotype MTBDRsl ver 2.0 25000 ֏
Տուբերկուլոզի հարուցչի տեսակի հայտնաբերում LPA ՊՇՌ-իմեթոդով Genotype MTBC ver.1.0 25000 ֏
Micobacterium ցեղատեսակի վրա մեկ ախտահանիչ լուծույթի տարատեսակ ազդեցության ստուգում 60000 ֏
Ոչ տուբերկուլոզային միկոբակտերիոզների տեսակի որոշում LPA ՊՇՌ-ի մեթոդով Genotype CM ver 2.0 25000 ֏
Ոչ տուբերկուլոզային միկոբակտերիոզների լրացուցիչ տեսակների որոշում LPA ՊՇՌ-ի մեթոդով Genotype AS ver 1.0 25000 ֏
Էլեկտրոֆորեզ՝ մեկ սեանս 1500 ֏
Լուսաբուժության (կվարց) մեկ դաշտ՝ մեկ սեանս 1500 ֏
Լուսաբուժություն (սոլյուքս)՝ մեկ սեանս 1500 ֏
Տուբուսային կվարց՝ մեկ սեանս 1500 ֏
ԳՀԹ-66.30 /УВЧ/՝ մեկ սեանս 1500 ֏
Ուլտրաձայն՝ մեկ սեանս 2000 ֏
Ֆոնոֆորեզ 2000 ֏
Թոքաբորբի կոնսերվատիվ բուժում (10 օրվա արժեք) 170000 ֏
Քրոնիկ բրոնխիտ սրացման շրջանում (10 օրվա արժեք) 170000 ֏
Սուր բրոնխիտ (10 օրվա արժեք) 170000 ֏
Թոք-սրտային անբավարարություն (10 օրվա արժեք) 170000 ֏
Հետքովիդային թոքաբորբի բուժում՝ բացասական ՊՇՌ թեստի առկայությամբ 170000 ֏
Պլևրիտի բուժում (առանց պունկցիայի իրականացման) 160000 ֏
Ստացիոնարի մեկ օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 40000 ֏
Վերակենդանացման բաժանմունքում պացիենտի գտնվելու մեկ օրվա արժեքը 40000 ֏
Բուժման 1-3 օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 100000 ֏
Բուժում 1-5 օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 120000 ֏
Բուժման 1-7 օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 150000 ֏
Բուժման հավելյալ յուրաքանչյուր օրվա արժեքը սկսած 3-րդ օրվանից՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 20000 ֏
Ցերեկային ստացիոնարի 1-ին օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 40000 ֏
Ցերեկային ստացիոնարի 2-5 օրերը հավելյալ յուրաքանչյուր օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 20000 ֏
Ցերեկային ստացիոնարի 5-րդ օրվանից սկսած հավելյալ յուրաքանչյուր օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 10000 ֏
Ցերեկային ստացինարի 10 օրվա արժեքը՝ ներառյալ դեղորայք և հետազոտություններ 130000 ֏
Մեկանգամյա ախտորոշիչ հետազոտություն ստացիոնարում՝ ներառյալ ներհիվանդանոցային լաբորատոր-գործիքային բոլոր հետազոտությունները 80000 ֏
Խորհրդատվություն 5000 ֏
Կրկնակի խորհրդատվություն 3000 ֏
Խորհրդատվություն և բուժում 10000 ֏
Կրկնակի խորհրդատվություն և բուժում (վերջին 15 օրվա ընթացքում) 7000 ֏
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 6000 ֏
Որովայնի խոռոչի օրգանների (լյարդ, լեղապարկ, ենթաստամոքսային գեղձ, փայծաղ, երիկամներ, միզապարկ) ՈՒՁՀ 7000 ֏
Փոքր կոնքի օրգանների (արգանդ, ձվարան, շագանակագեղձ) ՈՒՁՀ 4000 ֏
Ծայրամասային ավշահանգույցների ՈՒՁՀ 3000 ֏
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 5000 ֏
Որովայնի խոռոչի և փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 10000 ֏
Որովայնի խոռոչի և վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 10000 ֏
Որովայնի խոռոչի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 10000 ֏
Վահանաձև գեղձի և ծայրամասային ավշահանգույցների ՈՒՁՀ 5500 ֏
Որովայնի խոռոչի/պլևրալ խոռոչի հեղուկի ՈՒՁՀ 3000 ֏
Կրկնակի ՈՒՁՀ 3000 ֏
Լյարդի էլաստոգրաֆիա 15000 ֏
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) 3000 ֏
Էլեկտրասրտագրություն և խորհրդատվություն 6000 ֏
Էխոսրտագրություն (ԷխոՍԳ) 7000 ֏
Էխոսրտագրություն և խորհրդատվություն 10000 ֏
Էլեկտրասրտագրություն, էխոսրտագրություն և խորհրդատվություն 11000 ֏
Սպիրոմետրիա 5000 ֏
Բրոնխոսկոպիա առանց անզգայացման 25000 ֏
Բրոնխոսկոպիա անզգայացմամբ 40000 ֏
Գաստրոսկոպիա 12000 ֏
Գաստրոսկոպիա լաբորատոր հետազոտությամբ 15000 ֏
Ցիստոսկոպիա 15000 ֏
Ռենտգեն նկար 18*24 3000 ֏
Ռենտգեն նկար 24*30 4000 ֏
Ռենտգեն նկար 30*40 7000 ֏
Ռենտգեն նկար 35*35 7000 ֏
Ռենտգեն նկար 35*43 7000 ֏
Ողնաշարի ռենտգեն նկար 35*35 6000 ֏
Ռենտգեն նկար 35*43 (թվային) 7000 ֏
Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենյան լուսանցում 4000 ֏
Ֆլյուորոգրաֆիա (շարժական) 2000 ֏
ԱԸՀ (արյան ընդհանուր հետազոտություն) լեյկոցիտներ - (CBC+DIF+ESR)` սարքով և ԷՆԱ-ով 2000 ֏
Մազանոթային արյան ընդհանուր հետազոտություն (CBC) 1000 ֏
Արյան թրոմբոցիտների որոշում 1000 ֏
Կենսաբանական արտազատուկների հետազոտություն 1500 ֏
Միզասեռական արտազատուկների մանրադիտակային հետազոտություն 1500 ֏
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն 1000 ֏
Մակարդելիության ժամանակի որոշում 500 ֏
Կղանքում թաքնված արյան հետազոտությունը 1500 ֏
Կղանքում ճիճվակրության որոշում 2000 ֏
Կղանքի ընդհանուր քննություն/կոպրոգրամմա/ 2000 ֏
Սիֆիլիսի հայտնաբերման հետազոտություն /RPR/ 1000 ֏
Արյան ստերիլության հետազոտություն (աէրոբ+անաէրոբ) 5000 ֏
Մեզի հետազոտություն /աէրոբ+անաէրոբ/ 5000 ֏
Կղանքի հետազոտություն՝ դիսբակտերիոզի համար 6000 ֏
Կղանքի հետազոտություն՝ ախտածին և պայմանական ախտածին աղիքային մանրէների հայտնաբերելու համար 4000 ֏
Միզասեռական արտազատուկի հետազոտություն /աէրոբ+անաէրոբ/ 5000 ֏
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն/աէրոբ+անաէրոբ/ 5000 ֏
Քսուկի մանրէաբանական հետազոտություն /ականջ, բկանցք/աէրոբ+անաէրոբ/ 5000 ֏
Կենսաբանական արտազատուկների հետազոտություն 5000 ֏
Բրուցելոզ /Ռայթ-Հեդելսոնի մեթոդ/ քանակական 2000 ֏
Նյութի բջջաբանական հետազոտություն 5000 ֏
Գլյուկոզ 1000 ֏
Ընդհանուր սպիտակուց 900 ֏
Ալբումին 900 ֏
Ընդհանուր բիլիռուբին 900 ֏
Ընդհանուր բիլիռուբինային ֆրակցիա (ուղղակի + անուղղակի) 2000 ֏
ԱԼՏ 900 ֏
ԱՍՏ 900 ֏
Հիմնային ֆոսֆատազա 900 ֏
Միզանյութ 1000 ֏
Կրեատինին արյան/մեզի մեջ 900 ֏
Լյարդի Ֆունկցիոնալ փորձ 4500 ֏
Լյարդ-երիկամային Ֆունկցիոնալ փորձ (կրեատինին, միզանյութ, ԱՍՏ, ԱԼՏ, բիլիռուբին ընդհանուր, կապված, ընդհանուր սպիտակուց) 6500 ֏
Կրեատինինի կորագիծ 5500 ֏
Միզաթթու 1000 ֏
Խոլեստերին 900 ֏
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 1500 ֏
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 900 ֏
Աթերոգեն/ինդեքս 900 ֏
Ճարպային փոխանակություն 4500 ֏
Լիպազա 2200 ֏
Ամիլազա արյան/մեզի մեջ 1500 ֏
Կալիում 1200 ֏
Մագնեզիում 1200 ֏
Կալցիում իոնական 1200 ֏
Կալցիում ամբողջական 1200 ֏
Էլեկտրոլիտներ (Na, K, Ca++, Cl-) 5000 ֏
C-ռեակտիվ սպիտակուց (որակական) 1000 ֏
C-ռեակտիվ սպիտակուց (քանակական) 2000 ֏
Ռևմատոիդ գործոն (որակական) 1000 ֏
Ռևմատոիդ գործոն (քանակական) 2000 ֏
Անտիստրեպտոլիզին-O (որակական) 1200 ֏
Անտիստրեպտոլիզին-O (քանակական) 3000 ֏
Ռևմոփորձ 2700 ֏
Արյան խումբ 1000 ֏
Ռեզուս գործոն 1000 ֏
Ֆիբրինոգեն 1200 ֏
Պրոթրոմբինային  ինդեքս/ժամանակ/ՄՆԳ 1000 ֏
Ակտիվացրած մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ 1200 ֏
Թրոմբինային ժամանակ 1000 ֏
Հեմոստազի համալիր հետազոտություն (Pt, INR, APTT, FIB) 4500 ֏
Հեպատիտ B արագ թեստ 1500 ֏
Հեպատիտ C արագ թեստ 1500 ֏
ՄԻԱՎ Ag/Ab 4th gen արագ թեստ 1500 ֏
Լատենտ տուբերկուլոզի հայտնաբերման ԻԳԱՓ թեստ (IGRA test) 40000 ֏
Գենեքսպերտ Հեպատիտ Ց որակական և քանակական թեստ 25000 ֏
Թիրեոտրոպ հորմոն (TSH) 4000 ֏
Տրոպոնին 3000 ֏
Վիտամին D 7000 ֏
Եռգլիցերիտներ 900 ֏
Նատրիում 1200 ֏
Քլոր 1200 ֏
Երկաթ 1500 ֏
ԳԳՏ 1500 ֏
Ադենոզինդեամինազ (ADA) 5000 ֏
Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հայտնաբերում 2000 ֏
Քիթ-ըմպան քսուկի՝ ստաֆիլակոկության վերաբերյալ հետազոտություն 2000 ֏
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին (HbA1c) 4000 ֏
Տուբ․ մանրադիտում հետազոտություն (Աուրամին) 2000 ֏
Xpert MTB/Rif կամ Xpert MTB/Rif Ultra 7500 ֏
Մանթուի (տուբերկուլինային) փորձ 2000 ֏
Միջմկանային ներարկում 500 ֏
Ներերակային ներարկում 1000 ֏
Ներերակային կաթիլային ներարկում (առանց դեղորայք) 1500 ֏
Հարողնաշարային բլոկադա 15000 ֏
Ներհոդային ներարկում (առանց դեղի) 3000 ֏
Ներհոդային պունկցիա 10000 ֏
Պլևրալ խոռոչի պունկցիա 20000 ֏
Որովայնի խոռոչի պունկցիա (լապարոցենտեզ) 15000 ֏
Լիմֆատիկ հանգույցի պունկցիա 5000 ֏
Միզապարկի կատետերիզացիա 5000 ֏
Միզապարկի լվացում (առանց դեղորայք, 10 անգամ) 25000 ֏
Ներերակային ուրոգրաֆիա 10000 ֏
Հեշտոցի հետին կամարի պունկցիա 10000 ֏
Վերքերի ԱՎՄ, կարում 10000 ֏
Փոքր գոյացությունների հեռացում տեղային անզգայացմամբ (հիգրոմա, լիպոմա, բուրսիտ) 20000 ֏
Գիպսային անշարժացում 15000 ֏
Հոդախախտի ուղղում առանց անզգայացման 15000 ֏
Հոդախախտի ուղղում ներերակային անզգայացմամբ 30000 ֏
Մանրադիտում Ցիլ-Նիլսեն եղանակով 1000 ֏
Տուբերկուլոզի մանրադիտակային հետազոտություն (Աուրամին) 2000 ֏
Ցանք հեղուկ միջավայրի վրա/MGIT 7000 ֏
Ցանք պինդ միջավայրի վրա/LJ 4500 ֏
Xpert MTB/Rif կամ Xpert MTB/Rif Ultra 7500 ֏
Տուբերկուլոզի կասկածով մեկ նմուշի համալիր հետազոտություն 18500 ֏
Դեղազգայունություն I շարքի դեղերի նկատմամբ (Ստրեպտոմիցին, Իզոնիազիդ, Ռիֆամպիցին, Էտամբուտոլ, Պիրազինամիդ) 15000 ֏
Դեղազգայունություն II շարքի դեղերի նկատմամբ (Օֆլոքսացին, Լևոֆլոքսացին, Մոքսիֆլոքսացին, Կապրեոմիցին, Ամիկացին, Կանամիցին, Պրոտիոնամիդ, Ցիկլոսերին, ՊԱՍ) 25000 ֏
Տուբերկուլոզի հայտնաբերման, Իզոնիազիդի և Ռիֆամպիցինի նկատմամբ կայունության որոշման հետազոտություն՝ LPA ՊՇՌ-ի մեթոդով – Genotype MTBDRPlus ver 2.0 25000 ֏
Տուբերկուլոզի հայտնաբերման, ֆտորքինոլոնների և ամինոգլիկոզիդների/ցիկլիկ պեպտիդների նկատմամբ կայունության որոշման հետազոտություն՝ LPA ՊՇՌ-ի մեթոդով – Genotype MTBDRsl ver 2.0 25000 ֏
Տուբերկուլոզի հարուցչի տեսակի հայտնաբերում LPA ՊՇՌ-իմեթոդով Genotype MTBC ver.1.0 25000 ֏
Micobacterium ցեղատեսակի վրա մեկ ախտահանիչ լուծույթի տարատեսակ ազդեցության ստուգում 60000 ֏
Ոչ տուբերկուլոզային միկոբակտերիոզների տեսակի որոշում LPA ՊՇՌ-ի մեթոդով Genotype CM ver 2.0 25000 ֏
Ոչ տուբերկուլոզային միկոբակտերիոզների լրացուցիչ տեսակների որոշում LPA ՊՇՌ-ի մեթոդով Genotype AS ver 1.0 25000 ֏
Էլեկտրոֆորեզ՝ մեկ սեանս 1500 ֏
Լուսաբուժության (կվարց) մեկ դաշտ՝ մեկ սեանս 1500 ֏
Լուսաբուժություն (սոլյուքս)՝ մեկ սեանս 1500 ֏
Տուբուսային կվարց՝ մեկ սեանս 1500 ֏
ԳՀԹ-66.30 /УВЧ/՝ մեկ սեանս 1500 ֏
Ուլտրաձայն՝ մեկ սեանս 2000 ֏
Ֆոնոֆորեզ 2000 ֏