ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Գայանե Լեմաքսի Նազարյան

Թոքաբանության բաժանմունքի ղեկավար/բժիշկ-թոքաբան

Թոքաբանության բաժանմունք

Կրթություն

1977-1978թթ. - Երկրորդ շտապ օգնության կլինիկական հիվանդանոց

Ինտերնատուրա՝ թերապիա մասնագիտությամբ

1971-1977թթ. - Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ

Բուժական գործ ֆակուլտետ

 

Աշխատանքային փորձ

2023թ. դեկտեմբեր - առ այսօր - ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Թոքաբանության բաժանմունքի ղեկավար

2021թ. հուլիս - ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Տնօրենի խորհրդական բուժական գծով

2020-2021թթ. - ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Տնօրենի բուժական գծով տեղակալ

2018-2020թթ. - ՀՀ ԱՆ Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ/ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Տնօրենի բուժական և տուբերկուլոզի ազգային ծրագրի  գծով տեղակալ

2017-2018թթ. - ՀՀ ԱՆ Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ/ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Տնօրենի բուժական գծով տեղակալ

2014-2017թթ. - ՀՀ ԱՆ Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ/ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Դիսպանսեր հսկողության և նեղ մասնագիտական օգնության բաժնի ղեկավար

1989-2014թթ. - ՀՀ ԱՆ Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր ՓԲԸ/ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Դիագնոստիկ բաժանմունքի վարիչ

1988-2001թթ. -  ՀՀ ԱՆ Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր ՓԲԸ/ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Գլխավոր բժշկի բուժական գծով տեղակալ

1980-1988թթ. - ՀՀ ԱՆ Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր ՓԲԸ/ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Դիագնոստիկ բաժանմունք/բժիշկ-ֆթիզիատր

1978-1980թթ.- ՀՀ ԱՆ Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր ՓԲԸ/ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Չորրորդ թերապևտիկ  բաժանմունք/բժիշկ-ֆթիզիատր

 

Վերապատրաստումներ

2020թ. - Հետբուհական կրթական դասընթաց «Ֆթիզիատրիայի արդի հարցերը» թեմայով, Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

2019թ. - Գիտագործնական սեմինար «Տուբերկուլոզի կառավարման 2016-2020թթ. ծրագրի ռազմավարությունը: ՀՀ-ում ՏԲ հայտնաբերման, բուժման և ընթացիկ վերահսկողության վարման արդի մոտեցումներն ու նրանց ներդրումը» թեմայով, Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն, Աբովյան

2018թ. - «Ծխելը դադարեցնելու վարքաբանական և դեղորայքային մեթոդներ» թեմայով դասընթաց, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Ծաղկաձոր

2016թ. - «Մանկական տուբերկուլոզի վարում» թեմայով դասընթաց, USAID,  Աբովյան

2014թ. - «Թոքերի գրանուլեմատոզ ախտահարումները և դրանց տարբերակիչ ախտորոշումը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Երևան

2014թ. - Նորացված ազգային ուղեցույցով բուժման վերաբերյալ դասընթաց տուբերկուլոզային բժիշկների համար, Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն, Աբովյան

2013թ. - Второй конгресс Национальной Ассоциации фтизиатров, Санкт-Петербург

2012թ. - «Этиологическая диагностика туберкулеза», Первый конгресс Национальной Ассоциации фтизиатров, Санкт-Петербург

2012թ. - «Выявление туберкулеза среди взрослого населения: сложности и возможности», Первый конгресс Национальной Ассоциации фтизиатров, Санкт-Петербург

2012թ. - «Принципы химиотерапии туберкулеза», Первый конгресс Национальной Ассоциации фтизиатров, Санкт-Петербург

2012թ. - «Лучевая диагностика инфильтративых изменений в легких», Первый конгресс Национальной Ассоциации фтизиатров, Санкт-Петербург

2010թ. - 4th Workshop and Training course on TB/HIV Programs integration, Ministry Of Health of Islamic Republic of Iran Disease Control Department, Tehran, Iran

2008թ. - Կատարելագործման դասընթաց «Տուբերկուլոզի պրոֆիլակտիկան, հայտնաբերմունը, տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը», ՀՀ Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

2004թ. - Training course on tuberculosis and human rights, CDSP, Yerevan

1995թ. - The first international training workshop on “Managing tuberculosis at district level”, The World Health Organization, Tbilisi, Georgia