ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Թայիրյան Գայանե Շավարշի

Հոգեբուժական բաժնի ղեկավար/Բժիշկ-ֆթիզիատր
gayane1964t@gmail.com

Հոգեբուժական բաժանմունք

Կրթություն

1992-1992թթ. - Երևանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտուտ

Մասնագիտացում ֆթիզիատրիայի գծով

1986-1988թթ. - Երևանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտուտ

Մասնագիտացում ռենտգենոլոգիայի գծով

1980-1986թթ. -  Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ

Սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետ

 

Աշխատանքային փորձ

2004թ.-ից ի վեր - Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Հոգեբուժական բաժանմունքի ղեկավար

1991-2004թթ. - Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Առաջին թերապևտիկ բաժանմունք /ռենտգենոլոգ- ֆթիզիատր

1988-1991թթ. - Ապարանի բուժկենտրոն/ բժիշկ-ռենտգենոլոգ

 

Վերապատրաստումներ

2023թ․ - «Տուբերկուլոզը որպես արդի առողջապահական խնդիր» թեմայով կոնֆերանս, Երևան

2022թ․ - «Հետքովիդային բազմահամակարգային ախտահարումներ․ թերապիա և ռեաբիլիտացիա» թեմայով կոնֆերանս, Երևան 

2022թ. - «Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով դասընթաց, Ակադեմիկոս Ս․ Խ․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

2022թ․ - «Կլինիկական թարմացումներ և նորություններ տուբերկուլոզի հայտնաբերման, բուժան և վարման գործընթացում» թեմայով դասընթաց, Թոքաբանության ազգային կենտրոն,  Աբովյան

2019թ․ -  «Ֆթիզիատրիայի արդի հարցերը» թեմայով հետբուհական կրթական դասընթաց, Ակադեմիկոս Ս․ Խ․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

2019թ. - «Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով դասընթաց, Թրփանճեան հանրային առողջապահության ֆակուլտետ, Աղվերան

2019թ․ - «Տուբերկուլոզի կառավարման 2016-2020թթ․ ծրագրի ռազմավարությունը։ ՀՀ-ում ՏԲ հայտնաբերման, բուժման և ընթացիկ վերահսկողության վարման արդի մոտեցումներն ու նրանց ներդրումը» թեմայով գործնական սեմինար, Թոքաբանության ազգային կենտրոն,  Աբովյան

2018թ․ - «Ծխելը դադարեցնելու վարքաբանական և դեղորայքային մեթոդներ» թեմայով դասընթաց, Թրփանճեան հանրային առողջապահության ֆակուլտետ, Ծաղկաձոր

2016թ․ - «Մանկական տուբերկուլոզի վարում» թեմայով ԱԱՊ բժիշկների երկորյա դասընթացՏուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն,  Աբովյան

2015թ․ -  «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի 2007-2015թթ․ ազգային ծրագրի ամփոփում, տուբերկուլոզի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մեթոդների կիրառում և մանկական ազգաբնակչության շրջանում տուբերկուլոզի կանխարգելում» թեմայով դասընթաց, Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն,  Աբովյան

2014թ․ - «Նորացված ազգային ուղեցույցով բուժման վերաբերյալ» դասընթաց, ՀՀ ԱՆ

2012թ. - «Տուբերկուլոզի տարբերակիչ ախտորոշումը, տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները: ԹՄԲ դեղորայքակայունության խնդիրները» թեմայով դասընթաց, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

2011թ. - «Лечение и ведение больных туберкулозом с множественной лекарственной устойчивостью», Фонд туберкулоза Латвии, Рига

2008թ. - «Радиологическая диагностика ТБ и МЛУ-ТБ», ВОЗ Центр Сотрудничества по обучению и исследованию ТБ и МЛУ-ТБ, Рига

2006թ. - «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ և տուբերկուլոզի դեմ իրականացվող միջոցառումների համագործակցություն» թեմայով սեմիանար-խորհրդակցություն, ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ կանխարգելման հանրապետական կենտրոն, Երևան