ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Իրեն Գեորգիի Հարությունյան

Բժիշկ-սոնոգրաֆիստ

Ամբուլատոր և նեղ մասնագիտական օգնության բաժին

Կրթություն

1996-1998թթ. -  ՀՀ ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ

Մասնագիտացում ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտությամբ

Բժիշկ-սոնոգրաֆիստի որակավորում

1989-1995թթ. - Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ

Բուժական գործ ֆակուլտետ

 

Աշխատանքային փորձ

1999թ. - առ այսօր - Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր/Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Ամբուլատոր և նեղ մասնագիտական օգնության բաժին/բժիշկ-սոնոգրաֆիստ

 

Վերապատրաստումներ

2018թ. - Կատարելագործման դասընթաց «Անոթների գերձայնային հետազոտություն» (դոպլեր հետազոտություն, դուպլեքս) թեմայով, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Երևան

2018թ. - Международная конференция специалистов лучевой диагностики сообщества «Radiograpia», Ереван

2017թ. - «Ռադիոգրաֆիա Երևան 2017» ճառագայթային ախտորոշման միջազգային սիմպոզիում, Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիա, Երևան

2017թ. - «Թոքի քաղցկեղի վիրահատական բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով միջազգային գիտաժողով, Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն, Երևան

2017թ. - Ֆրանս-հայկական ռադիոլոգիական սիմպոզիում, Երևան

2017թ. - «Մուլտիպարամետրիկ ուլտրաձայնային ախտորոշումն ամենօրյա կլինիկական պրակտիկայում» թեմայով սեմինար, Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիա

2017թ. - «Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների մուլտիդիսցիպլինար ախտորոշում» թեմայով գիտապրակտիկ կոնֆերանս, Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիա

2016թ. - «Բարձրակարգ ուլտրաձայնային վիզուալիզացման մանկաբարձությունում փորձագետի տեսակետից» միջազգային սեմինար, ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, Երևան

2016թ. - «Medicine of the future: Joint approachto the common problem» international conference, Yerevan

2016թ. - «Մանկական տուբերկուլոզի վարում» թեմայով դասընթաց, USAID, Աբովյան

2016թ. - «Տուբերկուլոզի հայտնաբերում, ախտորոշում և բուժում» թեմայով դասընթաց, USAID, Աբովյան

2016թ. - «Ախտորոշման պրոցեսում պացիենտի և անձնակազմի անվտանգության ապահովումը իոնիզացնող ճառագայթումից: Պատկերների օպտիմալ որակը ախտորոշիչ ճառագայթաբանությունում», Ուլտրաիմիջինգ ռադիոլոգիայի գիտամեթոդական կենտրոն

2016թ. - «ՄՌՏ և ՀՏ ժամանակակից հնարավորություններն օնկոլոգիայում» միջազգային գիտաժողով, Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիա

2013թ. - Կատարելագործման դասընթաց «Գերձայնային ախտորոշման արդի խնդիրներ» թեմայով, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Երևան

2008թ. -  Կատարելագործման դասընթաց «Գերձայնային ախտորոշման ժամանակակից հարցեր» թեմայով, ՀՀ ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Երևան

 

Մասնագիտական անդամակցություն

2016թ. - առ այսօր - Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիայի անդամ