ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Կարինե Հրանտի Անդրյան

Բժիշկ Ֆթիզիատր

Ամբուլատոր և նեղ մասնագիտական օգնության բաժին

Կրթություն

1998թ ԼՂՀ Առողջապահության նախարարություն

Պալարախտաբանություն

1987թ Ադրբեջանի հանրապետական բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտ

Ֆթիզիատրիա մասնագիտությամբ

1980-1981թթ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Ասրյանի անվան մարզային հիվանդանոց

Ինտերնատուրա թերապիա

1974-1980թ Բաքվի Նարմանովի անվան բժշկական ինստիտուտ, Ադրբեջան

Բուժական գործ

 

 

Աշխատանքային փորձ

2023թ-ից առ այսօր Թոքաբանության ազգային կենտրոն

Ամբուլատոր և նեղ մասնագիտական հսկողության բաժին՝ որպես բժիշկ ֆթիզիատր

2006-2023թթ ԼՂՀ Հակապալարախտային դիսպանսերում որպես գործադիր տնօրեն

1987-2006թթ ԼՂՀ  Հակապալարախտային դիսպանսերում որպես ստացիոնարի բաժնի վարիչ

1981-1987 ԼՂՀ Հակապալարախտային դիսպանսերում որպես ֆթիզիատր

 

 

 Վերապատրաստումներ

25061999թ Тренинг-курс ''Организация борьбы с туберкулезом'', WHO, Ереван

1998թ  Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կազմակերպում դասընթաց, ԲԱՍ, Երևան

2002թ Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կազմակերպում դասընթաց, ՈՒզբեկստան

2003թ  Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կազմակերպում դասընթաց, GTZ, ՀՀ ԱՆ

09052003թ ‘’Managing tuberculosis at district level’’ դասընթաց, GTZ, ՀՀ ԱՆ

2004թ Վարչական վիճակագրական հաշվետվություններ, դրանց լրացման մեթոդաբանութնուն և ՀՄԴ-10 դասընթաց, ԼՂՀ ԱՆ, ՀՀ ԱՆ

2009թ «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի հանրապետական ծրագրի մշակման և ռազմավարական պլանավորման շրջանակներում» դասընթաց։ ԼՂՀ, ՀՀ ԱՆ

07122009թ ''Лечение и ведение больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью'' Тренинг-курс, Ервеан

2006թ ''Лечение и ведение больнъх туберкулезом с множественной лекарственной устойчивсоью'' Тренинг-курс, МЛУ-ТБ Рига, Латвия

17.05.2013թ “Лекарственно-устойчивый туберкулез” Тренинг-курс, Ереван

18.02.2015թ ''New treatments and approaches to tuberculosis'' Symposium, MSF, RA MOH

30.10.2015թ «Մարզային բժիշկների վերապատրաստում» դասընթաց, Աբովյան, ՀՀ ԱՆ, Հայ օգնության ֆոնդ

17032017թ «Մանկական ինտենսիվ թերապիա» դասընթաց, ԼՂՀ ԱՆ, Հայ օգնության ֆոնդ

23062017թ «Բազմադեղակայուն տուբերկուլոզի բուժում և վարում նոր սերնդի հակատուբերկուլոզային դեղերով endTB ծրագրի շրջանակներում» սեմինար, Գյումրի, ՀՀ ԱՆ, ԲԱՍ ՏԴ ՊԱԿ

17112017թ «Մետաբոլիկ թերապիայի ժամանակակից տենդենցները» սեմինար, ԼՂՀ, ՀՀ ԱՆ, Հայկական բժշկական ասոցիացիա

06042018թ «Սրտի քրոնիկական հիվանդություններով տառապող հիվանդների բուժման օպտիմալացման ժամանակակից մոտեցումները» սեմինար, ԼՂՀ, ԼՂՀ, ՀՀ ԱՆ, Հայկական բժշկական ասոցիացիա

25092018 «Բազմադեղորայքակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների բուժման գործնական ասպեկտները նոր սերնդի և վերանպատակավորված դեղերով» դասընթաց, Ստեփանակերտ, ԲԱՍ

02062018թ «Ծխելը դադարեցնելու վարքաբանական և դեղորայքային մեթոդներ» դասընթաց, Ծաղկաձոր, ՀՀ ԱՆ, Հայ Ամերիկյան համալսարան

01062019թ «Երեխաների և մեծահասակների առողջության արդի խնդիրներ» գիտաժողով, ԼՂՀ, ՀՀ ԱՆ, Արաբկիր ԲԿ, Found for Armenian relief, 5imca

27.11.2019թ «Տուբերկուլոզի կառավարման 2016-2020թթ ծրագրի ռազմավարությունը։ ՀՀ-ում ՏԲ հայտնաբերման, բուժման և ընթացիկ վերահսկողության վարման արդի մոտեցումներն ու նրանց ներդրումը» դասընթաց, Սիսիան, ՀՀ ԱՆ, ՏԴ ՊԱԿ

25072020թ «Covid19 համավարակ-քաղած դասեր» գիտաժողով, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ ՄԳՀԱԿ

16-17092021թ ''Модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования'' Тренинг-курс, МЗ РФ

02/11/2023թ «ԱԱՊ օղակի դերը ՏԲ հայտնաբերման գործընթացում» դասընթաց, Աբովյան ԹԱԿ ՊՈԱԿ