ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Տեղեկատվություն

ՄԻԱՎ և տուբերկուլոզ. համակցված վարակ 17.09.2021
ՄԻԱՎ և տուբերկուլոզ. համակցված վարակ
ՄԻԱՎ և տուբերկուլոզ. համակցված վարակ

ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ մեծապես ենթարկվում են տուբերկուլոզով հիվանդանալու ռիսկին, քանզի նրանց թույլ իմունային համակարգը կորցնում է տուբերկուլոզային միկոբակտերիաներին դիմակայելու կարողությանը: Տուբերկուլոզով հնարավոր է հիվանդանալ ՄԻԱՎ վարակի ցանկացած փուլում, ինչը բարդացնում է երկու վարակների ընթացքն ու բուժումը:

Հիշեցում. ՄԻԱՎ կարգավիճակը տուբերկուլոզի զարգացման ռիսկի գործոն է:

1. Տուբերկուլոզի ընթացքը ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում

ՄԻԱՎ վարակակիների շրջանում տուբերկուլոզի հիմնական ախտանշաններն են.

 • 370C-ից ավել մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում,
 • հոգնածության և թուլություն,
 • առատ քրտնարտադրություն,
 • մարմնի զանգվածի կորուստ,
 • 3 և ավելի շաբաթների ընթացքում հազի առկայություն,
 • ցավեր որովայնում,
 • ծայրամասային ավշահանգույցների մեծացում:

ՄԻԱՎ վարակի ակտիվ զարգացմանը զուգահեռ մարդու իմունիտետն անկում է ապրում, և տուբերկուլոզի ընթացքը մեծապես կախված է մարդու իմունային համակարգի վիճակից:

ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում թոքային տուբերկուլոզի զարգացումն ու ընթացքը պայմանավորված է իմունային անբավարարության ծանրությամբ (CD4+ լիմֆոցիտների քանակից): ՄԻԱՎ վարակի վաղ փուլում, երբ իմունային համակարգում դեռևս շեղումներ չկան (արյան մեջ CD4+ լիմֆոցիտների քանակը 1մմ3 -ում 500-600-ից ավելի) տուբերկուլոզի ընթացքը նույնպիսին է, ինչպես իմունային անբավարարություն չունեցող մարդկանց շրջանում: Եթե CD4+ լիմֆոցիտների քանակը 200-ից քիչ է, ապա սկսվում է տուբերկուլոզային գործընթացի ընդհանրացում՝ երբ տուբերկուլոզային ախտահարումը տարածվում է մի քանի օրգան-համակարգերում (բացի թոքերից կարող են ախտահարվել նաև ավշահանգույցները, աղիքները, լյարդը, փայծաղը, միզասեռական օրգանները):  Թոքային տուբերկուլոզի հետ զարգանում է նաև արտաթոքային տուբերկուլոզ: ՄԻԱՎ վարակի վերջին փուլում դրսևորվում են ինքնաթունավորման բոլոր ախտանշանները (առաջնահերթ մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում 38-390C և ավելի):

Հիշեցում. ՄԻԱՎ վարակակրի մոտ տուբերկուլոզային ախտանշանների ի հայտ գալու դեպքում, անհրաժեշտ է դիմել տուբերկուլոզի դեմ պայքարի տարածքային կաբինետ և անցնել բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները: Ախտորոշման հաստատման դեպքում պետք է անհապաղ սկսել հակատուբերկուլոզային բուժումը:

2. Տուբերկուլոզի ախտորոշումը ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում

ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում տուբերկուլոզի ախտորոշման առանձնահատկություններն են.

 • մարմնի ջերմաստիճանի երկարատև բարձրացումն է հաճախ լինում տուբերկուլոզի միակ դրսևորումը,
 • արտահայտված իմունային անբավարարության դեպքում հաճախ Մանթուի փորձը լինում է բացասական,
 • թոքերի ախտահարումը միշտ չէ, որ հնարավոր է հայտնաբերել ֆլյուորոգրաֆիայի միջոցով: Այն կարելի է ախտորոշել ռենտգեն հետազոտության և համակարգչային շերտագրման միջոցով,
 • հազվադեպ նկատվում են շճաթաղանթների (թոքամիզ, սրտապարկ), ներկրծքային, ընդերային ավշահանգույցների ախտահարման նշաններ,
 • հաճախ տուբերկուլոզային հիվանդությունն ախտահարում է կենտրոնական նյարդային համակարգը՝ մենինգիտի և մենինգոէնցեֆալիտի երևույթների դրսևորմամբ:

Սուր իմունային անբավարարության դեպքում տուբերկուլոզին կարող են միանալ այլ զուգորդող հիվանդություններ, որոնք քողարկում են տուբերկուլոզային հիվանդության պատկերը և զգալիորեն բարդացնում դրա ախտորոշումը: Թոքային տուբերկուլոզի դեպքում, ՄԻԱՎ վարակի վերջին փուլում, թոքերի ռենտգենյան հետազոտության արդյունքները ոչ տիպիկ են: ՄԻԱՎ վարակիրների շրջանում տուբերկուլոզի ախտորոշման առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ իրականացվում է ոչ միայն թոքերի ռենտգենյան հետազոտություն, այլ նաև կատարվում են ախտորոշման ենթական նյութերի (խորխ, արյուն, մեզ, ողնուղեղային հեղուկ, բրոնխների արտազատուկ) հետազոտում տուբերկուլոզային միկոբակտերիաների նկատմամբ:

Հիշեցում. սուր իմունային անբավարարությամբ պացիենտները պետք է գտնվեն մշտական բժշկական հսկողության տակ. հետևողականորեն կատարեն ֆթիզիատրի և վարակաբանի ցուցումները:

3. Տուբերկուլոզի բուժումը ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում

ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում տուբերկուլոզի բուժումը բաժանվում է 2 փուլի՝

 • ստացիոնար բուժում,
 • ամբուլատոր բուժում:

Ստացիոնարում բուժում ստացած պացիենտները իրենց հակատուբերկուլոզային բուժումը պետք է շարունակեն ամբուլատոր պայմաններում՝ տուբերկուլոզի դեմ պայքարի տարածքային կաբինետի բժիշկ-ֆթիզիատրի հսկողությամբ: Պացիենտը պետք է, ըստ սահմանված ժամանակացույցի, այցելի տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կաբինետ, պարբերաբար անցնի լրացուցիչ հետազոտություններ և ստանա հակատուբերկուլոզային դեղորայք:

ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում ուբերկուլոզի բուժումը դժվարանում է՝ պայմանավորված հակատուբերկուլոզային դեղերի նկատմամբ զարգացող կայունությամբ կամ այդ դեղերից առաջացող կողմնակի ազդեցություններով: Այս դեպքում բժիշկները կազմում են բուժման անհատական ծրագիր, և պացիենտը պետք է տրամադրվի ավելի երկարատև բուժման:

Հիշեցում. Եթե ՄԻԱՎ վարակակիրն ինքնուրույն ընդհատում է հակատուբերկուլոզային բուժման կուրսը, ապա նրա մոտ տուբերկուլոզային գործընթացն ավելի է խորանում, հետագա բուժումն ավելի է բարդանում և երկարաձգվում:

ՄԻԱՎ վարակակիրները կարող են բուժվել տուբերկուլոզից, եթե

 • ընդունում են բժշկի կողմից նշանակված բոլոր դեղերը,
 • խիստ հետևում են դեղերի ընդունման ռեժիմին,
 • ժամանակին տեղեկացնում են հակատուբերկուլոզային դեղերից առաջացող կողմնակի ազդեցությունների մասին,
 • պարբերաբար այցելում են ֆթիզիատրին և վարակաբանին, կատարում են նրանց բոլոր ցուցումները,
 • պարբերաբար անցնում են լրացուցիչ հետազոտություններ:

4. Տուբերկուլոզի կանխարգելումը ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում

ՄԻԱՎ վարակակիրները տուբերկուլոզից խուսափելու համար ամենից առաջ պետք է վարակաբանի հսկողությամբ խիստ հետևեն հակառետրովիրուսային բուժմանը և պարբերաբար անցնեն կանխարգելիչ հետազոտություններ: ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում ֆթիզիատրի ցուցումով կիրառվում  է նաև քիմիականխարգելում:

Քիմիականխարգելման համար հիմնական ցուցումներ են հանդիսանում.

 • ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդի հետ սերտ շփումը,
 • ներմաշկային փորձի դրական արդյունքը՝ անկախ իմունային անբավարարության ծանրությունից,
 • եթե նախքան ՄԻԱՎ վարակը անձը հիվանդացած է եղել տուբերկուլոզով,
 • եթե անձը գտնվում է այն վայրում, որտեղ հնարավոր է շփում տուբերկուլոզով հիվանդի հետ (նախնական կալանքի կենտրոններ, քրեակատարողական հիմնարկներ և այլն),
 • CD4+ լինֆոցիտների նվազում 1մմ3 -ում 350-ից քիչ: