ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Փնտրում ենք ՏԲ ազգային ծրագրի կրթական ծրագրերի մասնագետ

17 Jan 2023

Փնտրում ենք ՏԲ ազգային ծրագրի կրթական ծրագրերի մասնագետ


Փնտրում ենք ՏԲ ազգային  ծրագրի  կրթական ծրագրերի մասնագետ

Աշխատաժամանակ / աշխատանքային պայմանագրի տեսակ

Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,  առնվազն շաբաթական  3 անգամ, 6 ժամ այցելությամբ աշխատանք ՏԲ ազգային ծրագրի գրասենյակում:

 

Աշխատանքի նկարագիր

ԹԱԿ ՊՈԱԿ–ը և ՏԲ ազգային ծրագրի գրասենյակը փնտրում  է տուբերկուլոզի բժշկական օգնություն և սպասարկման առողջապահական  բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման և  մասնագիտական գործունեության հավաստագրման կրթական ծրագրերի  մասնագետի:

ԹԱԿ   ՊՈԱԿ -ը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում  ՏԲ–ի ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացնողը:  Համաձայն 2021-2025թթ-ի  ՀՀ-ում ՏԲ-ի վերացման  ռազմավարական պլանի իրականացնում է ՏԲ-ի հայտնաբերման, բուժման և կանխարգելման միջոցառումներ:  Սույն միջոցառումների բարեհաջող իրականացման մաս են կազմում  տուբերկուլոզի կառավարման ոլորտում նշված ուղղությունների վերաբերյալ նոր մոտեցումների  ներդնումը, կլինիկական և ծրագրային գործառույթային ուղեցույցների վերանայումը` համաձայն ԱՀԿ  առաջարկների և կրթական  գործընթացների:  Կրթական գործընթացի մաս են կազմում նաև գիտական կոնֆերանսների և սեմինարների իրականացումը:

 

Պարտականություններ

Կրթական ծրագրերի  մշտադիտարկման մասնագետը ՏԲ ազգային  ղեկավարի ղեկավարի ենթակայությամբ և  համագործակցելով ՏԲ ազգային ծրագրի գրասենյակի ղեկավարի,  Տվյալների կառավարման և մշտադիտարկաման բաժնի ղեկավարի,  ոլորտային մասնագետների հետ  մշակում է կրթական ծրագրերի պլան:

ԹԱԿ ՊՈԱԿ–ի և ՏԲ ազգային ծրագրի մասնագետների հետ համագործակցությումբ իրականացնում է կրթական դասընթացների կրեդիտավորման հայտերի և փաստաթղթերի պատրաստումը և ներկայացումը  ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ:

Իրականացնում է  ՏԲ ոլորտի կառավարման ուղղված ԱՀԿ և միջազգային   ուղեցույցների, թարգմանությունները ՏԲ ազգային ծրագրի ղեկավարի և ՏԲ ազգային ծրագրի գրասենյակի ղեկավարի հանձնարարությամբ և հաստատումով :

Մասնակցում է ԹԱԿ ՊՈԱԿ–ում գործող  ուղեցույցների  և կանոնակարգերի մշակման  տեխնիկական աշխատանքային խմբի աշխատանքներին` հիմնականում վերջնական խմբագրումների իրականացման գործընթացում:

Կազմակերպում է գիտական և ծրագրային սեմինարներ և կոնֆերանսներ համաձայն ԹԱԿ ՊՈԱԿ- ի և  ՏԲ ազգային ծրագրի միջոցառումների պլանի ՏԲ ազգային ծրագրի ղեկավարի և ՏԲ ազգային ծրագրի գրասենյակի ղեկավարի հանձնարարությամբ և հաստատումով` համագործակցելով ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ի մասնագետների և ՏԲ ազգային ծրագրի թիմի հետ :

 

 

Կրթություն  և մասնագիտական հմտություններ

Բարձրագույն  մանկավարժական կրթություն օտար լեզուների մասնագիտացում կամ   բժշկական  կրթություն  առողջապահության կառավարում կամ     ծրագրային կառավարում մասնագիտացում:

Աշխատանքային փորձ,  ոչ պակաս 3 տարի,   առողջապահական ծրագրերի իրականացման և/ կամ կառավարման ոլորտում. ծրագրերի մշակում, պլանավորում, վերլուծություն:

 

 

Լեզուներ  և համակարգչային հմտություններ

Հայերենի,  անգլերենի, ռուսերենի բանավոր և գրավոր  գերազանց  իմացություն, այլ լեզուների իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն:

Թարգմանչական և խմբագրական աշխատանքների հմտություններ:

Համակարգչային  Windows, MS–Word, Excel, Power-point, E-mail ծրագրերի տիրապետում:

 

 

Կարողություններ

Թիմային աշխատանք և համագործակցություն:

Արագ կողմնորոշվելու և   փոփոխություններին արձագանքելու ունակություն:

Աշխատանքի նկատմամբ բարձ պատասխանատվություն:

Միջազգային գործընկերների հետ աշխատելու հմտություններ:

 

Թափուր աշխատանքային տեղի համար դիմել  ԹԱԿ ՊՈԱԿ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելով  Ձեր ինքնակենսագրականը և մոտիվացիոն նամակ:

Վճարումն ըստ  ՀՀ ԱՆ ԹԱԿ ՊՈԱԿ -ի կողմից հաստատված  վճարային սանդղակի:  

ntbccarm@gmail.com

nairakhachatryan616@gmail.com

 

Հայտարություն վերջնաժամկետ                                          20.01.2023

Աշխատանքային պարտականությունների սկիզբ                 10.02.2023