ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ

Ձեր երկրորդ շնչառությունը

Փնտրում ենք ՏԲ ազգային ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման տուբերկուլոզի բժիշկ մասնագետ

19 Jan 2023

Փնտրում ենք ՏԲ ազգային ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման տուբերկուլոզի բժիշկ մասնագետ


Փնտրում ենք ՏԲ ազգային ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման տուբերկուլոզի բժիշկ մասնագետ

Աշխատաժամանակ/աշխատանքային պայմանագրի տեսակ

Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, մշտադիտարկման այցեր ԹԱԿ ՊՈԱԿ–ի ՏԲ բաժանմունքներ, ՀՀ մարզային ՏԲ կաբինետներ և ՏԲ կաբինետներ Երևան քաղաքում համաձայն հաստաված մոնիտորինգային այցերի պլանի:

Գրասենյակային աշխատանք ըստ «Տվյալների կառավարման և մշտադիտարկման բաժնի» աշխատանքի կարիքների:

 

Աշխատանքի նկարագիր

ԹԱԿ ՊՈԱԿ–ը և ՏԲ ազգային ծրագրի գրասենյակը փնտրում է ՏԲ ազգային ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման ՏԲ բժիշկ մասնագետ:

ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում ՏԲ–ի ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացնողը: Համաձայն 2021-2025 թթ-ի ՀՀ-ում ՏԲ-ի վերացման ռազմավարական պլանի իրականացնում է ՏԲ-ի հայտնաբերման, բուժման և կանխարգելման միջոցառումներ: ՏԲ ազգային ծրագրի Տվյալների կառավարման և մոնիթորինգի բաժինը իրականացնում է ՏԲ ազգային ծրագրի բաղադրիչների իրականացման մոնիթորինգ և գնահատում` ՀՀ ԱՆ-ի կողմից հաստատված ՏԲ–ի վարման կլինիկական և այլ նորմատիվային կանոնակարգերին համաձայն:

 

Պարտականություններ

ՏԲ ազգային ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման տուբերկուլոզի բժիշկ մասնագետը իրականացնում է.

1.Կանոնավոր և հավաստի ծրագրային մշտադիտարկման և էլեկտրոնային տվյալների հավաքագրում, ստուգում, վերլուծում, հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:

2. Մշտադիտարկման այցերի պլանավորում, համակարգում և իրականացում Երևանի և ՀՀ մարզերի հակատուբերկուլոզային սպասարկում իրականացնող բուժհիմնարկություններ:

3. ՏԲ կաբինետների ընթացիկ աշխատանքների իրականացման վերահսկում, անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում, ուսուցողական աշխատանքների իրականացում: Հիվանդների բուժման հետևողականության մշտադիտարկում:

4. ՏԲ հիվանդների հայտնաբերման, բուժման, դինամիկ-դիսպանսերային հսկողության կազմակերպման համակարգում:

5. Պետական պատվերի շրջանակներում տուբերկուլոզի կառավարման կազմակերպման մասին չափորոշչի լրամշակում: Այլ նորմատիվային փաստաթղթերի, ուղեցույցերի, ուսուցողական ձեռնարկների, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի վերանայում և նոր փաստաթղթերի ստեղծում:

6. Դասընթացների իրականացում ԱԱՊ բժիշկների և բուժքույրերի, ֆթիզիատրների, ՏԲ կաբինետների բուժքույրերի համար

7. Տուբերկուլոզի ազգային կառավարման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող ժողովների, հանդիպումների և միջոցառումների մասնկացություն (ԴԿ ՏԲ կոմիտեի ժողով, ՏԲ կաբինետների մարզային հանդիպումներ և այլն):

8. Աջակցում է տվյալների կառավարման և մոնիթորինգի բաժնի մյուս աշխատակիցներին պացիենտների բուժման մոդելների իրականացման ոլորտում:

9. ՏԲ ազգային ծրագրի գրասենյակի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է իրականացվող գիտա-ուսումնական գործընթացներին:

 

 

Կրթություն և մասնագիտական հմտություններ

Բարձրագույն բժշկական կրթություն, ֆթիզիատրիա մասնագիտացում:

Մասնագիտացումը առողջապահության կառավարման կամ ծրագրային կառավարման ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն:

 

Աշխատանքային փորձ, ոչ պակաս 3 տարի, ազգային առողջապահական ծրագրերի իրականացման և /կամ միջազգային առողջապահական ծրագրերի դաշտային աշխատանքներում: Աշխատանքների պլանավորում, ՏԲ պետական և միջազգային հաշվետվական մեթոդաբանության տիրապետում, տվյալների պարզ վերլուծության իմացություն:

 

 

Լեզուներ և համակարգչային հմտություններ

Հայերենի բանավոր և գրավոր գերազանց իմացություն,

Անգլերենի և ռուսերենի բանավոր և գրավոր իմացություն հաղորդակցման մակարդակով:

Համակարգչային Windows, MS –Word, Excel, Power-point, E-mail ծրագրերի տիրապետում:

 

 

Կարողություններ

Թիմային աշխատանք և համագործակցություն:

Արագ կողմնորոշվելու և փոփոխություններին արձագանքելու ունակություն:

Աշխատանքի նկատմամբ բարձ պատասխանատվություն:

Միջազգային գործընկերների հետ աշխատելու հմտություններ:

Թափուր աշխատանքային տեղի համար դիմել ԹԱԿ ՊՈԱԿ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելով Ձեր ինքնակենսագրականը և մոտիվացիոն նամակ:

 Վաճարումն ըստ ՀՀ ԱՆ ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ի կողմից հաստատված վճարային սանդղակի:

 

ntbccarm@gmail.com

nairakhachatryan616@gmail.com

 

Հայտարության վերջնաժամկետ                                            23.01.2022. ներառյալ

Աշխատանքային պարտականությունների սկիզբ                   Անմիջապես ընտրությունից հետո